372 Gekwalificeerden en 38 glansrijke voorbeelden

14-04-2021

Het kwalificatieproces voor het Keurmerk 2021 is afgerond. We konden het keurmerkcertificaat uitreiken aan 370 zorgaanbieder en 2 netwerkorganisaties. Dit jaar hebben we veel nieuwe keurmerkdragers mogen feliciteren en verzamelden we veel mooie voorbeelden uit de praktijk.

Glansrijke voorbeelden

Nieuw dit jaar was de beoordeling ‘Voldoet glansrijk’. Deze werd aan 38 keurmerkdragers bij één of meerdere normen toegekend. In hun toelichting lieten zij met trots zien op bovengemiddeld vooruitstrevende en/of inspirerende wijze invulling te geven aan deze norm of normen. De mooie voorbeelden die hieruit naar voren komen gaan we ook dit jaar delen op het platform ‘Uit de praktijk’.

Op naar meer verbinding en kennisdeling

We vroegen in de zelfevaluatie ook waar keurmerkdragers graag meer over willen leren en waar ze anderen wat over kunnen leren. Die informatie gebruiken we onder meer voor onze (online) kennissessies: we verbinden de partijen met een bepaalde expertise met de mensen die graag kennis willen opdoen. Bijvoorbeeld over (online) groepsbehandelingen of kortdurend behandelen. Blijf op de hoogte via de nieuwsbrief en onze bijeenkomstenkalender.

Nieuwe keurmerkdragers goed voorbereid

Opvallend: zorgaanbieders die het Keurmerk voor het eerst hebben aangevraagd waren erg goed voorbereid. Van de 51 nieuwe zorgaanbieders die zich hebben gekwalificeerd, was het merendeel aanwezig bij de dialoog- en informatiebijeenkomsten. En dat was terug te zien in de zelfevaluaties, waarin zij lieten zien de tips en handvatten voor reflectie op het eigen handelen goed te hebben opgepakt.

Keurmerkregister

De 372 gekwalificeerden blijven heel 2021 geregistreerd als keurmerkdrager. Zij konden overtuigend toelichten hoe zij invulling geven aan de thema’s tijdige zorg en samen beslissen, generalistisch handelen, transparant zijn, continu reflecteren, leren en verbeteren, vooruitstrevend zijn en kennis delen. Een actueel overzicht van zorgaanbieders die het Keurmerk dragen vind je in het Keurmerkregister.